VCA BOEK PDF

make sure that you have all the pages in these examination questions. • only use a pencil to enter your answers on the answer sheet. • note your answers under. 4 Aug Lesboek VCA Basis/VOL _ Kroon (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA – 1 – Veilig). Bij kunt u het VCA-VOL examen ook in het Engels afleggen. En dat voor de vaste lage prijs van Lees meer. Akkoord. Direct boeken; Datums.

Author: Shaktisida Zolokasa
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 7 September 2005
Pages: 392
PDF File Size: 5.60 Mb
ePub File Size: 18.91 Mb
ISBN: 273-7-74820-575-4
Downloads: 5377
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinolar

In deze paragraaf zullen brandbare vloeistoffen en brandbare vaste stoffen behandeld worden.

VCA Basic Safety | Obtain your VCA certificate with our VCA course : VCA Direct

Veiligheid is het bewust nemen van een aanvaardbaar risicoAnders gezegd: Kroon Organisatie Advies – 16 – Hoofdstuk 1 – meerkeuzevragen1.

Kranten, televisie en radioberichten regelmatig over gebeurtenissen met gevaarlijk stoffen. We noemen een stof schadelijk of irriterend als de stof slechts gevaar van beperkte aard oplevert.

Alleen werken aan een installatie die spanningsloos is! Wat is een explosie nu precies? Met na druk moet erop gewezen worden dat er niet kan worden gezegd dat de getroffene altijd de oorzaak van onveilige handelingen en situaties is.

The condition for obtaining the certificate is passing the formal exam. Bij het ontwerpen van een gebouw moet de architect al rekening houden met het uitsluiten van onveilige situaties; Onveilige situaties bij onderhoud en sloop kun je repareren. Er zijn dan twee mogelijkheden: Een voorbeeld is fosfor. De werkonderbreking moet wel onmiddellijk aan debedrijfsleiding of werkgever gemeld worden. Daar wordt iedereen beter van.

Related Posts  CLOROX DISINFECTING WIPES MSDS PDF

Er kan schade of letsel ontstaand door: In de omgevingslucht kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Het examen Hoofdstuk 1 Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor arbobeleid Arbowet Arbowet Soms is dewarmte die tijdens een slag of stoot optreedt al voldoende.

VCA Certification, get your VCA Certificate with our English VCA Course

Het symbool voor samengeperste gassen. Een ontstekingsbron of ontstekingstemperatuur. Directe opname in de bloedbaanOok via wondjes kunnen gevaarlijke stoffen direct in de bloedbaan terechtkomen.

Zorgen voor goedeKroon Boeo Advies – 10 – arbeidsomstandigheden is dus investeren in mensen. Een katalysator kan het proces zowel versnellen als vertragen. Bijtende stoffen kun je in allerlei vormen tegenkomen: Anders zouden ze bedrijfsgeheimen door kunnen spelen aan een concurrent!

De werkgevervraagt je werkzaamheden op hoogte uit te voeren,terwijl er beneden mensen werken of lopen bijvoorbeeld werkzaamheden aan de overkapping vaneen drukke winkelstraat. Met de ketting mag je geen lus maken. Copy code to clipboard.

Dat gassen explosies kunnen veroorzaken, zal ons ook bekend zijn. Dit betekent dat de MAG-waarde van zoutzuur nooit magworden overschreden, op geen enkel moment van de dag. Het ontstaan van roest is ook een chemischereactie met zuurstof. Volgens de Wet MilieugevaarlijkeStoffen moet de leverancier van gevaarlijke stoffen een in het Nederlands opgesteld informatieblad aan degebruiker verstrekken.

Related Posts  DELL ULTRASHARP U3011 MONITOR PDF

Behalve door stofdeeltjes kan vergiftiging ook plaatsvinden door het inademen van gas, rook, damp of nevel. Bij de behandeling van brandwonden geldt: Vergiftiging na langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan een giftige stof.

Lesboek VCA Basis/VOL 2018 _ Kroon

Zorg altijd voor voldoende ventilatie! VergiftigingsverschijnselenWe kennen twee soorten van vergiftiging: Alle R- en S-zinnen hebben een nummer.

Ook stoffen die heftig met water reageren of met andere stoffen een explosief mengsel vormen, horen in deze categorie; 4. Bijvoorbeeld door het plaatsen van eenscheidingswand of zuurkast, maar ook door het verplaatsen vande werkzaamheden of door de werkzaamheden op een boem tijdstip uit tevoeren.

Specifiek gevaar WitKroon Organisatie Advies – 28. Beperkt houdbaar, na klap vervangen. Ook hier kan de situatie gevaarlijk worden Hieronder de nieuwe pictogrammen: