HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Get this from a library! Die Heidelbergse kategismus. [Andrew Murray]. Abstract. HOFMEYR, Johannes W.. The reception of the Heidelberg Catechism ( Sunday 17 and 22) with regard to the resurrection within the nineteenth century. – Heidelbergse Kategismus Series.

Author: Mat Dujar
Country: Paraguay
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 14 July 2007
Pages: 447
PDF File Size: 13.16 Mb
ePub File Size: 15.23 Mb
ISBN: 756-3-84676-146-3
Downloads: 80572
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Ditaur

Die ongetwyfelde hoop en vooruitsig bestaan dat die Almagtige ook verbetering van lewe en tydelike en ewige welvaart sal verleen en laat ervaar wanneer die jeug van jongs af so met erns onderrig en opgevoed word in die Woord van God. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ‘n deel daarvan wees nie?

Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self kategismuss.

Wat het God ons beveel om van Hom te bid? Research Articles Systematic Theology and Ecclesiology Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek a.

Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat Hy die wortel daarvan asoos afguns, haat bwoede c en wraaklus verafsku.

Koehler – – Studium: Andrew Murray Find more information about: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees a?

Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?

Heidelbergse Kategismus

Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur c deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie d. Wat is die vierde bede?

Related Posts  DESCARGAR LAS VALKIRIAS DE PAULO COELHO PDF

Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie a. Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Some features of WorldCat will not be available. Wat gebied God in die eerste gebod? The reception of the Heidelberg Catechism Sunday 17 and 22 with regard to the resurrection within the kateggismus century Dutch Reformed Church Part 1. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar ‘n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid amaar tog so dat hulle met ‘n ernstige voorneme begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe b.

Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe, oordeel. Daarom moet ons of deur onsself of deur ‘n ander ten volle betaal b.

Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Verder wil Hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker katdgismus die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang b.

Create lists, bibliographies and reviews: Velthuysen – – Hts Theological Studies 45 3. Kategismuss So glo ons Reformatoriese kqtegismus Heidelbergse Kategismus. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Nee awant God het die mens so geskep dat hy dit kon doen b.

Related Posts  ISACOFF TEMPERAMENT PDF

Heidelbergse Kategismus Series |

Wat glo jy van die “heilige, algemene, Christelike kerk”? Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp a.

Wat eis die negende gebod? Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit? Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie bmaar kan ons onsself as ‘n dankoffer aan Hom toewy c.

Tweedens dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend b. Jy mag die Naam van die Here jou God heidelberrgse misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly kategisums.

Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is, te drink? Dat die ewige Seun van God, wat ware en ewige God is a en bly bdie ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd, Maria cdeur die werking van die Heilige Gees aangeneem het d.

Op die tiende Sondag moet die pastor voor die prediking die spreuke voorlees waarin elkeen vermaan word oor sy beroep, soos dit aan die einde van die Kategismus verskyn. The name field is required. Verder mag ons nie deur stil heidelbefgse bly of dit toe te laat, ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie d.

Die Heidelbergse kategismus

Die Heidelbergse kategismus Author: Sign in to use this feature. Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. JavaScript is disabled for your browser.