AHMED IZZET PAA FERYADM PDF

Author: Nat Tele
Country: Australia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 24 April 2013
Pages: 459
PDF File Size: 3.71 Mb
ePub File Size: 15.31 Mb
ISBN: 732-3-19707-254-8
Downloads: 6657
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikarisar

Herkese bol bol yemek datp Kaysn anana sadece tn diye nazl ve iveli bir ekilde vurmu. Zulmleriyle baki kalacaklann sandlar ve fakat aldandlar, geride bir tek kt adlan kald. Fuzuli 90 Ben dudan zlyorum, sofular da Kevser istiyorlar. izzeh

Bostan Ve Gulistan

Bizzat ben kendi gzlerimle grdm. Yayn germi, okunu hazrlam, biraz daha yaklasn diye beklemeye koyulmu.

Bil illeti kl sonra mdvta tasadd Her merhemi her yreye merhem mi sanrsn? Eteklerim kabahatten temiz olduktan sonra, fesatlarn bana att iftira amurlanndan korkmam. Ululann seccadesi gibi, yeryzn su zerine bina eder. Bizim olanlarmzn olanlar bizim olumuzdur.

Vezir iini ekti ve salarn gsterdi; Ya imdi? Meer her eyin hakikatini bilen, dnyay gezmi, hnerli, etkili konuan, gngrm, bilge, ppaa biriymi.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can].pdf

Tahtnda otur, saltanatna bak. Asl saltanat sahibi teryadm. Artk dudaklarnn meyhanesini aver de bir ney gibi sevin ile ilemeye balayaym. Ve anlardan ok evlad dnyaya geldi. Perde gerisinde ilenen gnahlan grse de, o perdenin stne temiz bir perde ekerek kullan annsm ister. Gnlm sana ktr, Btn dnya gzellerle dolu da olsa, gnlm seni ister Talihim uurlu olsun iin, Hma kuunun glgesini bunca yl meer bouna beklemiim. Bir at oban, koarak ona doru ilerliyormu. Baknz apak salarm, vcudumsa kupkuru.

Related Posts  74LS145 PDF

Derd-i dili ama sakn herkese Derde deva derdi ekenden gelir eyh Ali Fakri Gnl derdini sakn herkese ama, Derde deva, derdi bilenden gelir.

Kt bir insandansa, vahi hayvanla yaamay yelerim. FUZUL Ey felek, bir gn benim istediim ekilde dnmedin, ok dert verdin, ancak bir derdime derman etmedin.

Bostan Ve Gulistan

Gr ki sonum geldi, anladm ki her ey bomu. Rabbim; beni hayra, iyilie ynelt!

Andan gidp Medayin’ e geldi. Alamaksa bu hznl gnlme gerektir. Ksas; gnln, dinin, mlknBostan ve Glistan 23mamur olsun! Biri sakat vak’olub ismini Muhsin koymulardr. Arkanda iyi bir nam brakmak istiyorsan, tccannla yolcuna iyi bak!

Osman’ dan sonra Hicret-i nebeviyyeden otuzbe sene sonra Halifei Rasfilulah, Emir-il-m’minin olmutur. Nasr bin seyyar’a Name yazd ki Yahya bin Zeyd’i zindandan karup hil’ati fa. Ve dahi esrar- Kur’iiniyyeyi Fatiha-y erife cami’dir. Say ki fitneye meyilli, fesada dkn biri duruyor karnda.

Bu yaral cana kim merhem srer! Yce Allahn gklerinde yle hzl at srd ki, Cebrail ancak Sidreye kadar varabildi. Vera-n-nehr’den kendisine el-Haris- Harras-n ala mkaddimetihi ve Mansfu” denr bir adem izzeg ider. Tasavvuf idealizmle, didaktik retilerini harmanlad eserlerinde daha ok lirik iirlere ve dzyazyla rlm ibretli yk- cklere yer veren mtefekkir ve mutasavvf Sad, ylnda doduu yer olan irazda vefat etti.

Bir ksedir alev dolu gnlm yana yana Ben t senin yannda dahi hasretim sana smail Hami Daniment Kimsesiz hi kimse yok, herkesin var bir kimsesi, Kimsesiz kaldm, yeti ey kimsesizler kimsesi. Ve yine Hadis-i erifte: Bunlar daima sultann huzurunda bulunurlard. Yohsa insiin daliilette kal ur. Nice yllar her birerleri alemi zulm ile xhmed Mu’tasm Abbasinin veziri Meyyed-d-Din-il- alkami Badadda ah olmak fikrine dt.

Related Posts  ESERCIZI CHIMICA SILVESTRONI PDF

Belgelerle Gercek Tarih, Kadir Candarlioglu

Ol rfrz- kafir-sz’ da Hazret-i Cebbar- ‘zev-il-intikaam emriyle Cebrail aleyh-is-selam KUe-i cenah- gazab ol bina-kerde-i ru’unet-i fir’avni olan dar-l-gurfuu esas- Iazm-l-indirasndan yle att ki turfa tl-ayn’ da yirmi kerre yzbin kafir cehenneme gitti.

Bu birlik denizinde ancak dileyip alan kimse amacna ular. Cnn ise matlb tama’candan kes Matlb ise can md cnandan kes Can sevmek ile myesser olmaz cnan Ya bundan md y tama’ondan kes FUZL 17 Zamn o gl gibi gl grmemi zamn olal Gln gzellii dillerde dstn olal Ne serve bakmadadr imdi gzlerim ne gle O vekr bu kaamette nev-civn hamed Ya evk iinde harab ol, ya ak iinde gnl!

Gezgin, buraya niin geldin ve ehrimizde iyi kt ne izlenimler edindin?

Bir gn bu zalim, bir izzdt dt. Yine vreste deildir krre-i htrdan Pyie dse bile perem-i pr-ham- kstah Nb Yine de aklm gnlm ona takl kalmaktan kendini alamaz Kstah kstah kvrlm kakllerinden bir para ayana dse bile! Ne kadar dnersem dneyim evrende: Tpk denizin iinde olup da denizi bilmeyen balklar gibi.